Popravilo ur - Urarstvo Robnik

POPRAVILO UR

Urarska delavnica je tehnološko opremljena po zadnjih zahtevah urarske industrije. Smo visoko strokovno usposobljeni za popravilo vseh vrst ur in se redno udeležujemo dodatnih izobraževanj.

Opravljamo:

 • manjša popravila ur
 • redne servise ur
 • restavriranje ur

Popravljamo:

 • ročne ure
 • žepne ure
 • stenske ure
 • stoječe ure
 • namizne ure

Po dogovoru stenske in stoječe ure odpeljemo v popravilo ter popravljene dostavimo nazaj.

S pridobljenimi Wostep certifikati smo usposobljeni tudi za popravila priznanih švicarskih blagovnih znamk kot so OMEGA, ROLEX, GLASSHUETE ORIGINAL, BREITLING,…

Pri rednih servisih ur uporabljamo izključno originalne dele.

Ceno popravila določata zahtevnost popravila ter količina porabljenega materiala. Osnova je cenik Urarstva Robnik, razstavljen v poslovnih enotah.

Čas popravila je odvisen od vrste in zahtevnosti popravila. Delna popravila, kot so na primer zamenjava baterij, zamenjava paščkov ali zamenjava teleskopskih ročajev se izvedejo takoj, celostno popravilo ročnih ur traja približno dva do tri tedne, popravilo stenskih ur, namiznih ur in antičnih ur pa štiri tedne oziroma po dogovoru.

Čas popravila je velikokrat zelo odvisen od tega, kako hitro uspemo pridobiti rezervne dele (pri rednih servisih ur uporabljamo izključno originalne dele).

Pooblaščeni servis OMEGA

OMEGA ltd, Švica je imenovala Urarstvo Robnik za pooblaščeni servis Omega v Sloveniji.

Strokovni kader se redno udeležuje usposabljanj in izobraževanj v Omegi. Uporaba originalnih rezervnih delov Omega in orodij zagotavlja, da so ure Omega v Urarstvu Robnik servisirane po Omega standardih.

Urarstvo Robnik je od leta 1997 vključeno v mednarodno mrežo pooblaščenih servisov za blagovno znamko ročnih ur OMEGA.

Restavriranje

Restavriranje ur se močno razlikuje od običajnega splošnega popravila ur, kjer so rezervni deli lažje dobavljivi.

Restavratorska dela so strokovno zelo zahtevna – Robert Robnik je edini slovenski urar s pridobljenim certifikatom švicarskega urarskega inštituta Wostep za restavriranje starinskih ur.

Natančnost in kakovost delovanja restavriranega mehanizma je odvisna od pravilnega pristopa k vsakemu delu mehanizma. Delavnica Urarstva Robnik je opremljena s potrebnimi orodji za tako natančno in zahtevno delo.

Restavriramo ohišja, številčnice in mehanizme. Za ure, restavrirane pri nas, dajemo 36-mesečno jamstvo.

Pred začetkom restavriranja vam pripravimo specifikacijo popravila v obliki predračuna. Restavriranje vključuje popravilo poškodovanih delov in zamenjavo manjkajočih delov. Ceno sestavlja količina porabljenih delovnih ur ter cena porabljenega materiala.

Po končanem restavriranju vam uro vrnemo skupaj s potrjenim jamstvom (potrdilo s podpisom urarja, kratkim opisom izvora ure in opisom izvedenih del).

Menjava baterije

V Urarstvu Robnik menjamo baterije v vseh vrstah ur in v različnih elektronskih napravah. Po priporočilu švicarske urarske industrije vgrajujemo v ure 1,5V gumb baterije in 3V lithium baterije SONY.

Hitra menjava baterije

Primerna za ure, ki so namenjene za kratke stike z vodo oziroma niso vodotesne ter niso izpostavljene večjim aktivnostim; baterijo vam zamenjamo takoj

XL menjava baterije

Primerna za vse vodotesne ure, ure iz žlahtnih kovin ter ure višjih cenovnih razredov.

Pri tej menjavi se očistijo vsa ležišča tesnil, vsa tesnila se očistijo in osvežijo oziroma se po potrebi zamenjajo, preveri se krona in funkcijski gumbi. Vsako uro testiramo v najsodobnejšem aparatu za testiranje vodotesnosti po kriterijih proizvajalca. Menjava se ne izvrši takoj. PRIPOROČAMO!

Urarstvo Robnik jamči vodotesnost le pri XL menjavi baterije.

V primeru vdora vode si Urarstvo Robnik pridržuje pravico do temeljite analize vzroka vdora vode.

Kakšno garancijo zagotavljamo?

V Urarstvu Robnik zagotavljamo 3-letno garancijo (od dneva prevzema ure) na celostno popravilo, opravljeno v našem urarskem servisu.

Urarstvo Robnik se zavezuje, da bo v tem obdobju v primeru razsojene garancijske napake le-to brezplačno odpravilo oziroma zamenjalo morebitne poškodovane dele.

Jamstvo ne vključuje posledic vdora vode, obrabe zaradi nošenja in poškodb ure (kot so baterija, pas, praske...) oziroma posledic nepravilnega ravnanja z uro.

Jamstvo preneha veljati v primeru posega v uro s strani nepooblaščene osebe.

Kdaj je potreben servis?

Kakor vsi visoko natančni inštrumenti mora biti tudi ura redno servisirana, da deluje brezhibno. Težko je točno določiti obdobje za redni servis, saj na to vpliva več dejavnikov (npr. model ure, klima in skrbnost uporabnice oziroma uporabnika).

Priporočljivo obdobje servisiranja je med štirimi in petimi leti, odvisno od stanja ure.

Celostno popravilo

Celostno popravilo obsega naslednja dela:

 • Razstavitev mehanizma, čiščenje razstavljenih delov mehanizma, oljenje, sestavljanje, nastavitve točnosti in pregled funkcionalnosti mehanizma
 • Popravilo ali zamenjava obrabljenih oziroma poškodovanih delov mehanizma
 • Zamenjava stekla, tube, krone, gumbov, tesnil, baterije in ostalih obrabljenih zunanjih elementov (rezervni deli se zaračunavajo posebej)
 • Obnovitev vodotesnosti
 • Poliranje in čiščenje ohišja ter kovinskega pasu
 • Tehnični in estetski končni pregled

Kako poteka popravilo?

 • Odstranitev mehanizma iz ohišja
 • Razstavitev ohišja (steklo, gumbi, krone, tube ...)
 • Originalna obnovitev ohišja in kovinske zapestnice
 • Čiščenje ohišja in kovinske zapestnice
 • Sestavljanje ohišja z novo zamenjanimi obrabljenimi deli (krona, gumbi …)
 • Odstranitev kazalcev in številčnice
 • Razstavitev mehanizma
 • Nadzor pravilnega delovanja urnih delov, nadzor obrabljenosti in oksidiranosti delov
 • Zamenjava poškodovanih delov
 • Čiščenje razstavljenih delov mehanizma v posebnih kopelih čistilnega stroja
 • Nadzor čistoče
 • Sestavitev mehanizma in oljenje po predpisanih standardih
 • Nastavitev mehanizma glede na zahtevane standarde
 • Montaža številčnice in kazalcev
 • Fina nastavitev točnosti
 • Montaža mehanizma v ohišje, testiranje vodotesnosti
 • Nastavitev točnega časa, nadzor čistoče in funkcionalnosti
 • Nadzor točnosti po 24-ih urah. Če točnost ni zadovoljiva, se ura vrne nazaj v delovni proces.
 • Montaža kovinske zapestnice oziroma paščka ter končni estetski pregled pred vrnitvijo stranki.

Vodotesnost

Vodotesnost ni trajna lastnost ure. Le redno testiranje le–te, menjava tesnil, krone, aktivnih gumbov ter kakovostno izdelano ohišje omogočajo stalno vodotesnost.

V Urarstvu Robnik pri vsaki vodotesni uri preverimo vsa tesnila, krono in aktivne gumbe, po potrebi zamenjamo ali opozorimo stranko o morebitni obrabljenosti le-teh.

Vsako uro testiramo v najsodobnejšem aparatu za testiranje vodotesnosti do 10barov švicarskega proizvajalca Witschi. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko jamčimo vodotesnost ure.

POMEMBNO!

Med nošenjem ure lahko pride do raznih mehanskih poškodb, ki lahko povzročijo vdor vode. Zato priporočamo testiranje vodotesnosti enkrat letno, po možnosti pred kopalno sezono.

URARSTVO ROBNIK

Linti d.o.o.
Vodopivčeva ulica 19
4000 Kranj

Od septembra na novi lokaciji:
Gosposvetska cesta 5
1000 Ljubljana


Gsm: 041 776 756

e-pošta: